La Tercera Via és la solució

La solució a la qüestió nacional no es podrà donar al marge de la llei.

La solució a les actuals relacions entre Catalunya i la resta de l’Estat passa per la via del diàleg, la negociació i el pacte. Les i els socialistes catalans sempre han defensat un millor autogovern i finançament, una participació eficaç en la governació del conjunt d’Espanya a través de les corresponents institucions de tipus federal. La sortida a l’actual situació passa també per avançar en matèria d’inversions i finançament, en temes educatius i culturals.

 

La solució a la qüestió nacional no es podrà donar al marge de la llei. Les institucions catalanes ho són del conjunt de la ciutadania i res no habilita una majoria parlamentària a situar-se fora de la legalitat. Caldrà una solució bilateral i pactada amb Espanya al problema d’encaix de Catalunya amb la resta de l’estat espanyol. No és possible una  solució unilateral ni il·legal. La sortida al conflicte és la Tercera Via.

Els catalans i les catalanes que volen construir un nou acord de convivèn- cia en una Espanya diferent, aposten per un nou pacte constitucional entre Catalunya i la resta de l’Estat. Cada dia són més les persones que defensen aquesta via com a única sortida i solució política.

La independència no ha de ser l’única solució. Ni beneficia Catalunya, ni Espanya, ni la nostra dimensió europea ni la nostra manera d’entendre el món. La història ens ha demostrat que la societat catalana funciona millor quan està forta i cohesionada. El PSC aposta per preservar la unitat del poble civil de Catalunya.

 

Cal obrir, com més aviat millor, el marc per a una reforma constitucional que transformi Espanya en un Estat federal, que blindi els drets socials, que augmenti la qualitat de la democràcia, que incorpori el compromís europeu d’Espanya, i que serveixi com a catalitzador del pacte polític que resolgui l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya. Una reforma que culminarà en un referèndum sobre l’acord amb garanties democràtiques i que interpel·li tothom.

 

Les i els socialistes catalans aposten fermament per la Tercera Via i per teixir ponts per a l’acord. Han aconseguit que l’aposta federalista hagi passat a for- mar part de l’ADN del PSOE d’una manera plena i compromesa amb el futur.

 

Un futur, el del PSOE, on el PSC hi té molt a dir. A curt termini, en unes primàries on poden participar 14.322 persones del seu cens: 13.903 del PSC i 419 de la JSC.

 

El paper del PSC és afavorir el debat i la participació. Les primàries són per als militants i les militants. El dia de l’elecció, tots els vots tenen el mateix valor.